Jij & LA

Achterbanleden aan het woord

 Jan Knol:

‘Nu ik ook de ‘achterbanvergaderingen’ bijwoon zie ik dat alle leden van de partij, oud en jong, al jaren lang of pas lid, volwaardig mee kunnen denken en praten over alle onderwerpen die aan de orde komen.’

Frank de Ruiter:

‘Politieke partijen zijn in deze maatschappij de beste opties om als burger(s) invloed uit te oefenen. Bij voldoende draagvlak (kiezers) zijn zij in staat in de akkoorden belangrijke prioriteiten te stellen. Daar voel ik mij toe aangetrokken.’

Achterban

U bent van harte welkom tijdens de achterbanvergadering voor iedere raadscyclus. Daar kunt u de politieke stellingen die de fractie van Lokaal Alternatief inneemt beïnvloeden en krijgt u meer informatie over de achtergronden ervan. Dorothea van Dalen, geen lid van fractie of bestuur, maar prominent lid van Lokaal Alternatief is voorzitter van het achterbanoverleg. U kunt ook de jaarvergaderingen en bijzondere ledenvergaderingen bezoeken. Bent u geen lid? Dan bent u slechts toehoorder en heeft u geen inspraak of stemrecht. Tijdens stemrondes en bij zwaarwegende onderwerpen vragen wij niet-leden om voor dat moment de vergaderzaal te verlaten.

Leden

Als u lid bent van Lokaal Alternatief, kunt u het gedachtegoed van Lokaal Alternatief mede-bepalen en kunt u leden kiezen om het bestuur te vormen. Het bestuur bewaakt de voortgang van de vereniging. U bepaalt dan ook, met de andere leden, de volgorde van de kieslijst voor de verkiezingen. De verkiezingscommissie is benoemd vanuit het “4 jaren-stappenplan” en draagt de kieslijst voor. U stelt als lid ook de hoogte van de jaarlijkse contributie vast. Op dit moment, anno 2016, bedraagt deze €10,00 per kalenderjaar.

Lid worden

Wilt u meer weten over een lidmaatschap bij Lokaal Alternatief? Neem dan contact met ons op middels het onderstaande formulier:

Voornaam*

Achternaam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

E-mailadres*

Telefoonnummer

Uw bericht/opmerking of vraag